Polityka Systemów Zarządzania:

STUDIO MODNEJ FRYZURY – salon fryzjerski w trosce o spełnienie wymagań klientów oraz środowisko naturalne w celu spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia systemów zarządzania zgodnych z PN – EN ISO 9001: 2009 oraz PN-EN – ISO 14001: 2005 zobowiązuje się do:

  • świadczenia usług fryzjerskich na najwyższym poziomie,
  • monitorowania i podnoszenia zadowolenie klienta z wykonanej usługi,
  • stałego podnoszenia kwalifikacji personelu poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz warsztatach fryzjerskich,
  • terminowej realizacji usług,
  • przestrzegania obowiązujących wymagań przepisów prawnych dotyczących naszej działalności oraz ochrony środowiska,
  • ustalenia celów i zadań środowiskowych,
  • zapobiegania zanieczyszczeniom, a jeśli to niemożliwe minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko,
  • stałego doskonalenia świadczonych usług.

Polityka jest zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu STUDIA MODNEJ FRYZURY

” Studio Modnej Fryzury jako jedyny salon fryzjerski w Polsce posiada wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2008″

Certyfikat
Certificate