Projekty

Program Regionalnyherb-rgbUE

Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie

ul. Stefczy ka 3b, 20-151 Lublin
tel. 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44 16 864
e-mail: [email protected], www.rpo.lubelskie.pl

Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin
tel. 81 46 23 800 , 81 46 23 812, 81-46-23 831
e-mail: [email protected], www.lawp.lubelskie.pl

Nazwa projektu: “Wzrost konkurencyjności firmy poprzez dywersyfikację usług”.

Nazwę Beneficjenta: Studio Modnej Fryzury

Krótki opis projektu: Celem planowanego projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez dywersyfikację usług. Projekt inwestycyjny polega na zakupie specjalistycznych i innowacyjnych nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych służących wdrożeniu innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej oraz zaawansowanych technologii ICT na iomie przedsiębiorstwa, dzięki którym firma wzmocni pozycję konkurencyjną na rynku krajowym.

Numer projektu: 08.12-WND-RPLU.01.02.00-06-828/12